This is MoGA

Museum of Graphic Arts – MoGA – A place for illustration, graphic design, photography and visual images!
Here you can buy posters and signed prints in limited editions by Swedish and foreign illustrators and graphic and commercial artists. We gladly ship the art print to you, wherever in the world you have a place on your wall!

MoGA börjar i det lilla för att växa gradvis. Vi ska vara en kommersiell, digital samlingsplats för viktiga samlingar och ett skickligt hantverk som inte får falla i glömska hos yngre och kommande generationer. MoGA tillhandahåller försäljning av grafiska verk, affischer och konsttryck, galleriverksamhet, digitala utställningar och en museibutik.

I vårt digitala galleri säljer vi utvalda verk och bilder av kända kreatörer; som kvalitetsposters eller i begränsade upplagor av signerade kvalitetstryck på finaste konstpapper. Inspirerande bildkonstverk att hänga på väggen hemma eller på kontoret till en rimlig kostnad.

MoGA är skapat kring ett livsverk. Den centrala samlingen och det interaktiva museets mittpunkt är Jane Bark’s samlade illustrationer ”The Jane Bark Collection” – bilder från femtiotalet till idag. Janes fantastiska karriär började på DN:s tecknarstuga och slutade 2012 efter över trehundra veckovisa porträtt i nyhetsmagasinet Fokus.

Ett museum behöver inte vara fysiskt – det krävs varken väggar, golv eller tak. MoGA är ett digitalt rum för illustration, foto och grafisk design. Här vill vi visa det bästa av den uppdragsbaserade konsten, det amerikanerna kallar ”Commercial Arts”, utfört av våra främsta illustratörer, grafiska formgivare, bildskapare och fotografer. Men MoGA är också berättelser. Vi vill på sikt bjuda besökaren på filmer, intervjuer och poddar.

Illustration och grafisk design är konst- och kulturhistoria. Kommersiella budskap har en osviklig – och ofta oavsiktlig – förmåga att spegla sin tidsanda och fånga in sin samtid i skarpa konturer.

MoGA startar som ett digitalt museum och galleri, men vem vet, en dag kanske vi skaffar oss väggar, golv och tak.

MoGA ägs och drivs av syskonen Molly och John Bark.