Jane and the Mad Men

I ett hav av herrar: Grafiska formgivare och Art directors i ett jurymöte (Guldägg, tidigt sjuttiotal). Från vänster till höger framifrån räknat: Åke Carling, Tor Winstrup, Dan Jonsson, Sune Selander, Jane Bark, Christer Jonson, Torbjörn Lenskog, Bo Skoog, Karl Edholm, Rune Söderqvist, Lasse Hall, Kjell-Åke Holmberg, Curt Görman, Tommy Landén, Lars-Erik Falk, Rune Östberg, Jan Larsson, Rolf Lembke.