Modereportage från Paris tidigt 1960-tal. Modellerna gav mig tillräckligt med tid för snabba skisser