Signerad originalillustration för Wahls, 76 000 SEK

Ett unikt tillfälle att köpa en originalillustration signerad av Jane Bark. Samlingen av originalillustrationer från femtiotal till tjugohundratal är i det närmaste komplett. Jane har ytterst sällan sålt originalbilder. Därför är det här en sällsynt möjlighet.

Så här berättar Jane om tillkomsten av den klassiska serien bilder för Wahls klädföretag:

Det var på Jacks initiativ jag gjorde en hel serie affischer för Wahls kollektioner under 70-talet. Affischerna, som var företagets enda reklam, användes vid skyltningar på varuhus och i butiker. All annonsering gick genom uppköparna.
Här var det var inte frågan om att göra någon sammanfattande trendbild för företaget. Affischerna skulle inte heller ses på stort avstånd. Jag skulle snarast kalla dem planscher. Men frånsett att det fanns krav på att skärningar och tygmönster tecknades tydligt hade jag fria händer att utforma bilderna efter eget huvud. Den enda texten var firmamärket Wahls, som jag tecknade in i motivet.

Kollektionerna hade ofta ett tema; Japan­inspirerat, påfågelsmönster eller någonting annat som kunde ge en bildidé. Affischerna var oerhört populära även utomlands, sa Jack när vi talades vid sist. Det blev totalt 16 affischer innan Wahls sålde sitt företag och Jack startade egen annonsbyrå.