Signerad print. Mansburgaren – Den feministiska rätten. 2900 kr

Köp även som poster!

Bilden är en novellillustration, men har publicerats i många andra sammanhang som inlägg i den feministiska debatten. Även om vi inte uppnått full jämlikhet är den svenska kvinnans ställning mycket bättre än i de flesta andra länder. Originalbilden köptes av bokförlaget Trevi.

Texten är hämtad från boken Jane Barks bilder – från femtiotalet till idag.

Interested in any other image from the collection as a poster or signed Fine Arts Print? Please let us know by e-mail: jbarkdesign@gmail.comcom

2 900 kr

Jane Bark

Konstverksinfo

Frakt

One to two weeks unless otherwise specified. Delivered safely in a cardboard tube. VAT included. Shipping extra. This work of art is printed on HahneMühle Photo Rag® Ultra Smooth, 305 grams FineArt for excellent quality and high durability. Signed by the artist.