En av mina första novellillustrationer. Förebilden var fortfarande Gerd Miller