Med den här affischen vann jag en tävling på Konstfack, utlyst av Sparbanken