Vänner och kollegor fick ofta agera modeller till mina novellillustrationer